Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1057/13.12.2018): Art. 129 („Pluralitatea de infracţiuni”) alin. (2) lit. b) Cod penal cu privire la sintagma „cel puțin”

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 601/2018

(M. Of. nr. 1057 din 13 decembrie 2018)

NCP Art. 129 („Pluralitatea de infracțiuni”) alin. (2) lit. b) Sintagma „cel puțin” din cuprinsul acestora este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 1057 din 13 decembrie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 601/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 129 („Pluralitatea de infracțiuni”) alin. (2) lit. b) din Codul penal

„În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care:

[…]

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat;”.

 

D.C.C. nr. 601/2018

Prin Decizia nr. 601/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal și a constatat că sintagma „cel puțin” din cuprinsul acestora este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1057/13.12.2018): Art. 129 („Pluralitatea de infracțiuni”) alin. (2) lit. b) Cod penal cu privire la sintagma „cel puțin” was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.