Neconstituționalitate (M. Of. nr. 104/07.02.2017): Dispoziţiile art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 764/2016 Art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Dispozițiile art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 104 din 7 februarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 764/2016 din 14 decembrie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. I. din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

„Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

(…)

6. La articolul 4, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:

«(19) Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia beneficiază de indemnizații de grad profesional, prevăzute în anexa nr. 3».

Art. II. din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agențiilor județene pentru protecția mediului, Gărzii Naționale de Mediu și Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se stabilește prin asimilare cu salarizarea personalului din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a personalului din cadrul Gărzilor Forestiere, după caz.

(2) Echivalarea funcțiilor și asimilarea salariilor de bază cu funcțiile și salariile de bază din cadrul autorităților publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a personalului din cadrul Gărzilor Forestiere, după caz, prevăzută la art. (1), se face în condițiile legii, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici”.

 

D.C.C. nr. 764/2016

 

Prin Decizia nr. 764/2016, Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 104/07.02.2017): Dispozițiile art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere was last modified: martie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.