Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1015/21.12.2017): Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 cu referire la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 671/2017

(M. Of. nr. 1015 din 21 decembrie 2017)

Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013  Sintagma „numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură identificate la nivel local” din cuprinsul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 este constituțională în măsura în care nu se aplică în ipoteza existenței unor hotărâri judecătorești definitive/irevocabile prin care instanțele au dispus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent bănesc.
Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013  Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, în raport cu criticile formulate.

În M. Of. nr. 1015 din 21 decembrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 671/2017 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea nr. 165/2013

„Art. 21

(…)

(4) Comisiile județene de fond funciar și Comisia de Fond Funciar a Municipiului București pot propune Comisiei Naționale soluționarea cererilor de retrocedare prin acordare de măsuri compensatorii potrivit prezentei legi numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură, identificate la nivel local”.

„Art. 41

(…)

(5) Obligațiile privind emiterea titlurilor de despăgubire stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21”.

D.C.C. nr. 671/2017

Prin Decizia nr. 671/2017, Curtea Constituțională, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 15.975/212/2015 al Judecătoriei Constanța și a constatat că: sintagma „numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură identificate la nivel local” din cuprinsul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 este constituțională în măsura în care nu se aplică în ipoteza existenței unor hotărâri judecătorești definitive/irevocabile prin care instanțele au dispus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent bănesc.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea a reținut, în esență, că, prin aplicarea textului de lege criticat în cauză, executarea dispozițiilor imperative ale unei hotărâri judecătorești definitive/irevocabile poate fi blocată pe motiv că nu au fost epuizate suprafețele de teren agricol afectat restituirii, în condițiile în care, potrivit art. 12 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 165/2013, fostul proprietar sau moștenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus în vederea restituirii, ceea ce creează în permanență premisele unei imposibilități de aducere la îndeplinire a celor dispuse printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, contrar art. 1 alin. (4) din Constituție referitor la principiul separației puterilor în stat.

De asemenea, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1015/21.12.2017): Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 cu referire la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist was last modified: ianuarie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.