Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1000/13.12.2016): Dispoziţiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 681/2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social Articolul unic pct. 1 Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 1000 din 13 decembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 681/2016 din 23 noiembrie 2016 asupra sesizării de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Inițiativa legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, formulată de Guvernul României.

La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

«(1^1) Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute a deciziei de concediere, concedierea persoanelor alese în organele de concediere pe toată durata mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate»”.

D.C.C. nr. 614/2016

 

Prin Decizia nr. 614/2016, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1000/13.12.2016): Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social was last modified: ianuarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii