Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 78/2021 (M. Of. nr. 207/2.03.2021): Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 78/2021

(M. Of. nr. 207 din 2 martie 2021)

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 207 din 2 martie 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 78/2021 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

 

D.C.C. nr. 78/2021 DOWNLOAD FULL ARTICLE

Prin Decizia nr. 78/2021, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art. I pct. 1 cu referire la art. 70 din Legea nr. 24/2000, ale art. I pct. 2 cu referire la art. 70^1 alin. (1), alin. (3) teza finală, alin. (4), (5) și (6) din Legea nr. 24/2000, ale art. I pct. 2 cu referire la art. 702 alin. (1), (3), (6) și (7) din Legea nr. 24/2000, ale art. I pct. 2 cu referire la art. 703 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2000 și ale art. IV alin. (3) și (4) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României sunt neconstituționale.

Pe de altă parte, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate cu privire la celelalte prevederi ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și constată că acestea sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 78/2021 (M. Of. nr. 207/2.03.2021): Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative was last modified: mai 19th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.