Neconstituționalitate: (M. Of. nr. 110/12.02.2016): Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Decizia CCR Actul normativ Dispozițiile legale Sumar
D.C.C. nr. 841/2015 (M. Of. nr. 110 din 12 februarie 2016) Legea nr. 10/2001 (rep. M. Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005; cu modif. ult.) Art. 5 alin. (1) Dispozițiile art. 5 alin. (1) sunt neconstituționale

În M. Of. nr. 110 din 12 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 841/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 (M. Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005; cu modif. ult.) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Art. 5 alin. (1) Legea nr. 10/2001

„(1) Nu sunt îndreptățite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internaționale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege”.

D.C.C. nr. 841/2015

Prin Decizia nr. 841/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 18.648/3/2008 al Tribunalului București – Secția a V-a Civilă și a constatat că dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: (M. Of. nr. 110/12.02.2016): Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii