Legea privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii – modificări (O.U.G. nr. 6/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 14/1992
(M. Of. nr. 33 din 3 martie 1992)
O.U.G. nr. 6/2016
(M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)
modifică: art. 13
introduce: art. 8 alin. (2) și (3)

În M. Of. nr. 190 din data de 14 martie 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, ordonanță care modifică mai multe acte normative, și anume:

– Codul de procedură penală;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.);

– Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (M. Of. nr. 1089 din 23 noiembrie 2004;cu modif. și compl. ult.);

– Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (M. Of. nr. 33 din 3 martie 1992; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații prin O.U.G. nr. 6/2016.
 
Art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 14/1992 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 

Noua reglementare

La art. 8 se introduc două alineate noi, alin. (2) și (3).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) și (3) stabilesc următoarele:

„(2) Pentru relația cu furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor este desemnat cu rolul de a obține, prelucra și stoca informații în domeniul securității naționale. La cererea organelor de urmărire penală, Centrul asigură accesul nemijlocit și distinct al acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a) din Codul de Procedură Penală.

(3) Condițiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare”.

 
Art. 13 din Legea nr. 14/1992 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 dispunea faptul că organele Serviciului Român de Informații nu pot efectua acte de cercetare penală, nu pot lua măsura reținerii sau arestării preventive și nici dispune de spații proprii de arest.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 stabilește următoarele:

Organele Serviciului Român de informații nu pot efectua acte de cercetare penală, nu pot lua măsura reținerii sau arestării preventive și nici dispune de spatii proprii de arest. Prin excepție, organele Serviciului Român de Informații pot fi desemnate organe de cercetare penală speciale conform art. 55 alin. (5), (6) Cod procedură penală pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, conform prevederilor aceluiași cod”.

 
ISTORIC
 

Act modificat Acte modificatoare
Legea nr. 14/1992
(M. Of. nr. 33 din 3 martie 1992)
Legea nr. 181/1998 (M. Of. nr. 389 din 14 octombrie 1998)
O.U.G. nr. 72/2002 (M. Of. nr. 435 din 21 iunie 2002)
O.U.G. nr. 52/2003 (M. Of. nr. 452 din 25 iunie 2003)
Legea nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.U.G. nr. 6/2016 (M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații – modificări (O.U.G. nr. 6/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii