Modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 141/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 141/2016
(M. Of. nr. 529 din 14 iulie 2016)
modifică: art. 63 alin. (3)
introduce: art. 63 alin. (3^1)

În M. Of. nr. 529 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 141/2016 pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 141/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 alin. (3) stabilea faptul că în situații excepționale, formațiunile de preșcolari din grupa mare sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ținând seama de încadrarea în costul standard per elev și în numărul maxim de posturi aprobat pentru învățământul preuniversitar la nivelul județului, respectiv al municipiului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (3) dispune următoarele:

(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)”.

 
Art. 63 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 141/2016)
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (3^1) prevede următoarele:

(3^1) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și autorităților locale pentru asigurarea finanțării”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 141/2016) was last modified: septembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.