Legea privind sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial

În M. Of. nr. 563 din 9 iulie a fost publicată Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

În cele ce urmează, vom prezenta structura acestui act normativ, la final urmând a ne axa pe câteva dispoziții relevante.

TITLUL I („Dispoziții generale”)

TITLUL II („Bugetul asigurărilor sociale de stat”)

TITLUL III („Contribuția de asigurări sociale”)

TITLUL IV („Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii”)

Capitolul I („Pensii”)

Secțiunea 1 („Pensia pentru limită de vârstă”)

Secțiunea a 2-a („Pensia anticipată”)

Secțiunea a 3-a („Pensia de invaliditate”)

Secțiunea a 4-a („Pensia de urmaș”)

Capitolul II („Calculul prestațiilor de asigurări sociale”)

Secțiunea 1 („Calculul pensiilor”)

Secțiunea a 2-a („Pensia minimă”)

Capitolul III („Stabilirea și plata pensiilor”)

Capitolul IV („Alte prestații de asigurări sociale”)

TITLUL V („Casa Națională de Pensii Publice”)

Capitolul I („Organizarea CNPP”)

Capitolul II („Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii”)

TITLUL VI („Răspunderea juridică”)

Capitolul I („Contravenții”)

Capitolul II („Jurisdicția asigurărilor sociale”)

TITLUL VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Capitolul I („Dispoziții tranzitorii”)

Capitolul II („Dispoziții finale”)

 

Cu privire la reglementările cu element de noutate ca parte integrantă a acestui act normativ, menționăm următoarele:

Art. 14 care introduce masterul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, urmând a se adăuga facultății, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru creșterea copilului, șomajului indemnizat, deportării, prizonieratului și detenției politice, prevăzute de legislația în vigoare;

Mai mult decât atât, art. 56 prevede reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut trei copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani, urmând ca la această reducere, să se adauge câte un an în plus începând cu al patrulea copil;

Potrivit art. 60 este reglementat un singur tip de pensie anticipată, cea care „se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani”, aceasta urmând să se aplice cu penalizări;

Conform art. 113 se introduce o nouă prestație, și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, și reprezintă 25% din pensia soțului decedat care va putea fi cumulat cu propria pensie.

Așa cum prevede art. 182, Legea nr. 127/2019 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția:

a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) și art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Conform art. 183, la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) și actele subsecvente emise în baza acesteia;

b) H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, cu completările ulterioare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea privind sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.