Legea privind sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial

În M. Of. nr. 563 din 9 iulie a fost publicată Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

În cele ce urmează, vom prezenta structura acestui act normativ, la final urmând a ne axa pe câteva dispoziții relevante.

TITLUL I („Dispoziții generale”)

TITLUL II („Bugetul asigurărilor sociale de stat”)

TITLUL III („Contribuția de asigurări sociale”)

TITLUL IV („Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii”)

Capitolul I („Pensii”)

Secțiunea 1 („Pensia pentru limită de vârstă”)

Secțiunea a 2-a („Pensia anticipată”)

Secțiunea a 3-a („Pensia de invaliditate”)

Secțiunea a 4-a („Pensia de urmaș”)

Capitolul II („Calculul prestațiilor de asigurări sociale”)

Secțiunea 1 („Calculul pensiilor”)

Secțiunea a 2-a („Pensia minimă”)

Capitolul III („Stabilirea și plata pensiilor”)

Capitolul IV („Alte prestații de asigurări sociale”)

TITLUL V („Casa Națională de Pensii Publice”)

Capitolul I („Organizarea CNPP”)

Capitolul II („Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii”)

TITLUL VI („Răspunderea juridică”)

Capitolul I („Contravenții”)

Capitolul II („Jurisdicția asigurărilor sociale”)

TITLUL VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Capitolul I („Dispoziții tranzitorii”)

Capitolul II („Dispoziții finale”)

 

Cu privire la reglementările cu element de noutate ca parte integrantă a acestui act normativ, menționăm următoarele:

Art. 14 care introduce masterul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, urmând a se adăuga facultății, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru creșterea copilului, șomajului indemnizat, deportării, prizonieratului și detenției politice, prevăzute de legislația în vigoare;

Mai mult decât atât, art. 56 prevede reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut trei copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani, urmând ca la această reducere, să se adauge câte un an în plus începând cu al patrulea copil;

Potrivit art. 60 este reglementat un singur tip de pensie anticipată, cea care „se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani”, aceasta urmând să se aplice cu penalizări;

Conform art. 113 se introduce o nouă prestație, și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, și reprezintă 25% din pensia soțului decedat care va putea fi cumulat cu propria pensie.

Așa cum prevede art. 182, Legea nr. 127/2019 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția:

a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) și art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Conform art. 183, la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) și actele subsecvente emise în baza acesteia;

b) H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, cu completările ulterioare.

 

Legea privind sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial was last modified: august 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii