Legea poliţiei locale nr. 155/2010 – modificări (O.U.G. nr. 69/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 155/2010
(M. Of. nr. nr. 339 din 8 mai 2014; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 69/2017
(M. Of. nr. 797 din 9 octombrie 2017)

– introduce: art. 9 lit. a1)

În M. Of. nr. 797 din 9 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 155/2010 prin O.U.G. nr. 69/2017.

Art. 9 lit. a1) din Legea nr. 155/2010 (modificat prin O.U.G. nr. 69/2017)

Potrivit articolului unic din O.U.G. nr. 69/2017, la art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:

„a1) supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea poliției locale nr. 155/2010 – modificări (O.U.G. nr. 69/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.