Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 60/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

(M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 60/2018

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă

(M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018)

– modifică: art. 73^2 alin. (1), art. 73^2 alin. (4), art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (1) și alin. (5), art. 93^4 alin. (1)

– introduce: art. 73^2 alin. (1^1)

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

(rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.)

– modifică: art. 16 alin. (2)
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

(M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.)

– modifică: art. 28 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă. 

Astfel, O.U.G. nr. 60/2018 (M. Of. nr. 577 din 9 iulie 2018) aduce modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.),

– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.),

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.).

Aceste măsuri au în vedere încurajarea angajatorului de a încadra în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu, prin mărirea cuantumului subvențiilor acordate acestora.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse fiecărei legi, în parte:

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 

Art.  73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 73^2, alin. (1) prevedea:

„(1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 73^2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă”.

 

Art.  73^2 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 73^2, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranșe, astfel:

a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare”.

 

Art.  73^2 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 73^2, alin. (4) prevedea:

„(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 73^2, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75”.

 

Art.  80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 80, alin. (1) prevedea:

„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 80, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei”.

 

Art.  85 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 85, alin. (1) și alin. (5) prevedeau:

„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

(…)

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 85, alin. (1) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă  durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.”

(…)

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei”.

 

Art.  93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 93^4, alin. (1) prevedea:

„(1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuți la art. 5 punctul IV^3, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 93^4, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuți la art. 5 punctul IV^3, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate”.

 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

Art.  16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 16, alin. (2) prevedea:

„(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 16, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație”.

 

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

 

Art.  28 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin O.U.G. nr. 60/2018)

 

Vechea reglementare  

Potrivit vechii reglementări, la art. 28, alin. (1) prevedea:

„(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 28, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație”.

 

👍 VEZI ȘI

 

[textmarker color="E40F14"]Alte prevederi ale O.U.G. nr. 60/2018[/textmarker]

 

Conform art. IV alin. (1), dacă înaintea intrării în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018, se procedează la solicitarea primei prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, acordarea primei către solicitanți se va face în cuantumul și condițiile prevăzute forma Legii nr.76/2002, în vigoare la data solicitării. Pe de altă parte, solicitările depuse după intrarea în vigoare a modificărilor prezentate anterior, îi îndreptățesc pe cei interesați să beneficieze de această primă de activare în cuantumul și condițiile forma modificată a Legii nr.76/2002. Aceste dispoziții sunt aplicabile independent de faptul că încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018.

În cazul angajatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 60/2018, au încheiat convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în vederea acordării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile Legii nr.76/2002, ale Legii nr. 279/2005, precum și ale Legii nr. 335/2013 măsurile de stimulare vor fi acordate în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor prezentate. De asemenea, convențiile și contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiuluI București, pentru acordarea acelorași măsuri de stimulare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își produc efectele în conformitate cu forma anterioară a actelor normative, precum și cu toate clauzele lor, deci fără a ține cont de modificările aduse prin O.U.G. nr. 60/2018.

În ceea ce îi privește pe angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, în Legea nr. 279/2005, republicată, precum și în Legea nr. 335/2013, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și încheie convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, măsurile de stimulare, se vor acorda în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi, ținându-se cont de modificările aduse de O.U.G. nr. 60/2018, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile sau contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

Conform art. VI, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea ANOFM, va modifica corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002, a Legii nr. 279/2005, dar și Legii nr. 335/2013.

 

[button link="http://revista.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/09/13_Revista_Universul_Juridic_nr_07-2018_PAGINAT_BT_actualitate_leg.pdf" icon="" target="blank" color="e40f14" textcolor="ffffff"]DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 60/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii