Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

(M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 58/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

(M. Of. nr. 271 din 10 aprilie 2019)

– modifică: art. 1, art. 4 pct. 1 partea introductivă și lit. a)-b), art. 4 pct. 3-4, art. 4 pct. 18 partea introductivă, art. 4 pct. 19-21, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 10 partea introductivă și lit. d), art. 11 partea introductivă și lit. b), art. 12, art. 17 lit. e), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 partea introductivă a alin. (1) și lit. a)-c) și lit. o) și lit. q), art. 32 partea introductivă a alin. (3) și lit. a)-c), art. 33 alin. (1) partea introductivă și lit. a)-b), art. 33 alin. (2) partea introductivă și lit. a) și lit. c), art. 33^1, art. 33^2 alin. (4), art. 36 alin. (1)-(2), art. 38, art. 40, art. 42 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (3);

– introduce: art. 4 pct. 9^1, art. 4 pct. 18^1, art. 4 pct. 22-29, art. 6 alin. (4), art. 7^1-7^2, art. 10 lit. d^1, art. 11^1, cap. II „Realizarea activității de prevenire și combatere a terorismului” secț. a 3-a „Schimbul de informații” – art. 22^1, art. 32 alin. (3) lit. d)-e), art. 32 alin. (4)-(6), art. 33 alin. (1) lit. c)-d), art. 35^1 alin. (3), art. 37^1, art. 38^1-38^4, art. 42 alin. (1) lit. d), art. 42 alin. (4);

– abrogă: art. 2, art. 32 alin. (1) lit. r), art. 33 alin. (2) lit. e)-f), art. 34, art. 35^1 alin. (2), art. 36 alin. (4), art. 37.

 

În M. Of. nr. 271 din 10 aprilie 2019, s-a publicat Legea nr. 58/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului  (M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

 

Art. 1 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Terorismul reprezintă ansamblul de acțiuni și/sau amenințări care prezintă pericol public și afectează securitatea națională, având următoarele caracteristici:

a) sunt săvârșite premeditat de entități teroriste, motivate de concepții și atitudini extremiste, ostile față de alte entități, împotriva cărora acționează prin modalități violente și/sau distructive;

b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;

c) vizează factori umani și/sau factori materiali din cadrul autorităților și instituțiilor publice, populației civile sau al oricărui alt segment aparținând acestora;

d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populației, menit să atragă atenția asupra scopurilor urmărite.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

Terorismul reprezintă acele acțiuni, inacțiuni, precum și amenințări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic și sunt săvârșite în unul din următoarele scopuri:

a) intimidarea populației sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;

b) constrângerea nelegitimă a unei autorități publice ori organizații internaționale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act;

c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale”.

 

Art. 2 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„Art. 2

Faptele săvârșite de entitățile teroriste sunt sancționate potrivit prevederilor prezentei legi, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) sunt săvârșite, de regulă, cu violență și produc stări de neliniște, nesiguranță, teamă, panică sau teroare în rândul populației;

b) atentează grav asupra factorilor umani specifici și nespecifici, precum și asupra factorilor materiali;

c) urmăresc realizarea unor obiective specifice, de natură politică, prin determinarea autorităților statului sau a unei organizații internaționale să dispună, să renunțe sau să influențeze luarea unor decizii în favoarea entității teroriste”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se abrogă.

 

Art. 4 pct. 1 partea introductivă și lit. a)-b) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, pct. 1 partea introductivă și lit. a)-b) prevedeau:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

1. entitate teroristă – persoană, grupare, grup structurat sau organizație care:

a) comite sau participă la acte teroriste;

b) se pregătește să comită acte teroriste;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, pct. 1 partea introductivă și lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

1. entitate teroristă – persoană, grupare, grup structurat sau organizație care, prin orice mijloc, direct sau indirect:

a) comite sau participă la acte de terorism;

b) se pregătește să comită acte de terorism;”.

 

Art. 4 pct. 3-4 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, pct. 3-4 prevedeau:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

3. grup structurat – un grup care nu este format aleatoriu pentru săvârșirea imediată a unui act terorist, nu presupune un număr constant de membri și nu necesită stabilirea, în prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice;

4. grupare teroristă – grup structurat mai mare de două persoane, înființat de o anumită perioadă de timp și care acționează concertat pentru comiterea de acte teroriste;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, pct. 3-4 se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

3. grup structurat – asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, constituită pentru o anumită perioadă de timp pentru a acționa în mod coordonat în scopul săvârșirii unor acte de terorism;

4. grupare teroristă – asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în mod necesar o structură și o ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârșirii unor acte de terorism;”.

 

Art. 4 pct. 9^1 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după pct. 9 se introduce un nou punct, pct. 9^1, cu următorul conținut:

„ În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

9^1. materiale de propagandă teroristă – orice material în format scris, audio, video sau date informatice, precum și orice altă formă de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini de susținereși promovare a terorismului sau a unei entități teroriste;”.

 

Art. 4 pct. 18 partea introductivă din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, pct. 18 partea introductivă prevedea:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

18. criza teroristă – situația de fapt creată anterior sau în urma săvârșirii unui atac terorist, prin care:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, pct. 18 partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

18. criza teroristă – situația de fapt creată anterior, pe timpul sau în urma săvârșirii unui act de terorism, prin care:”.

 

Art. 4 pct. 18^1 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după pct. 18 se introduce un nou punct, pct. 18^1, cu următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

18^1. managementul crizei teroriste – ansamblul acțiunilorși/sau măsurilor defensive și/sau ofensive, realizate în mod coordonat de către autoritățileșiinstituțiile publice, în situațiaiminenței unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârșirii unui act de terorism;”.

 

Art. 4 pct. 19-21 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, pct. 19-21 prevedeau:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

19. profit al entității teroriste – orice bun care reprezintă, parțial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obținut în urma săvârșirii actelor teroriste sau a desfășurării unor activități conexe terorismului;

20. intervenție antiteroristă – ansamblul măsurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, folosite pentru reducerea vulnerabilității factorilor umani, specifici și nespecifici, și a factorilor materiali;

21. intervenție contrateroristă – ansamblul măsurilor ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării teroriștilor, eliberării ostaticilor și restabilirii ordinii legale, în cazul desfășurării ori producerii unui atac terorist”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, pct. 19-21 se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

19. profit al entității teroriste – orice bun care reprezintă, parțial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obținut în urma săvârșirii actelor de terorism sau a desfășurării unor activități conexe terorismului;

20. intervenție antiteroristă – ansamblul măsurilor defensive realizate anterior sau în situația iminenței producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilității factorilor umani, specifici și nespecifici, și a factorilor materiali;

21. intervenție contrateroristă – ansamblul măsurilor ofensive realizate, în cazul unui act de terorism, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale;”.

 

Art. 4 pct. 22-19 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după pct. 21 se introduc opt noi puncte, pct. 22-29, cu următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

(…)

22. însoțitori înarmați la bordul aeronavelor – personal aparținând Serviciului Român de Informații, care desfășoară activități de menținere a securității la bordul aeronavelor în scopul prevenirii și combaterii actelor de terorism;

23. control antiterorist de securitate – ansamblul măsurilor specializate desfășurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanțe toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, muniții, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate în scopul comiterii unui act de terorism;

24. ripostă imediată – ansamblul de măsuri și/sau acțiuni imediate și/sau graduale ale autorităților și instituțiilor publice, ca reacție la un act de terorism iminent sau în desfășurare, în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor agresive și/sau a dispozitivelor utilizate de către teroriști și, după caz, creării condițiilor necesare pentru transferul controlului operațional asupra unor forțe și mijloace;

25. interviu de securitate – activitate constând în derularea de discuții în cadrul cărora personalul structurilor cu atribuții în domeniul securității naționale, cu sprijinul, după caz, al altor autorități sau instituții publice, interpelează o persoană fizică, cu acordul prealabil al acesteia, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului;

26. transferul controlului operațional – acordarea autorității de direcționare și coordonare unitară a forțelor repartizate comandantului desemnat de către instituția cu responsabilități predominante, conform legii, în gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste;

27. radicalizarea – procesul complex prin care o persoană ajunge să își pervertească convingerile, sentimentele și comportamentul, ca urmare a adoptării unei forme extremiste de gândire, în care utilizarea violențeiși chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime și dezirabile de apărare și/sau satisfacere a unor interese promovate de entitățile teroriste;

28. furnizor de servicii de găzduire – un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților;

29. furnizor de conținut – un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire”.

 

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem național de prevenire și combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorități și instituții publice:

a) Serviciul Român de Informații, cu rol de coordonare tehnică;

b) Ministerul Administrației și Internelor;

c) Ministerul Apărării Naționale;

d) Ministerul Afacerilor Externe;

e) Ministerul Economiei și Comerțului;

f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

g) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

h) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

i) Ministerul Sănătății;

j) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;

k) Ministerul Finanțelor Publice;

l) Ministerul Integrării Europene; m) Ministerul Justiției;

n) Serviciul de Informații Externe;

o) Serviciul de Protecție și Pază;

p) Serviciul de Telecomunicații Speciale;

q) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

r) Banca Națională a României;

s) Agenția Națională de Control al Exporturilor;

t) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

u) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem național de prevenire și combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorități și instituții publice:

a) Serviciul Român de Informații, cu rol de coordonare tehnică;

b) Ministerul Afacerilor Interne;

c) Ministerul Apărării Naționale;

d) Ministerul Afacerilor Externe;

e) Ministerul Economiei;

f) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

g) Ministerul Mediului;

h) Ministerul Transporturilor;

i) Ministerul Sănătății;

j) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

k) Ministerul Finanțelor Publice;

l) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

m) Ministerul Justiției;

n) Ministerul EducațieiNaționale;

o) Ministerul Apelor și Pădurilor;

p) Ministerul Turismului;

q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;

r) Serviciul de Informații Externe;

s) Serviciul de Protecție și Pază;

t) Serviciul de Telecomunicații Speciale;

u) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

v) Banca Națională a României;

w) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

x) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;

y) Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

z) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”.

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019) was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.