Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – modificări (Legea nr. 142/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

(M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018)

Legea nr. 142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

(M. Of. nr. 598 din 19 iulie 2019)

– modifică: art. 55 alin. (1);

– introduce: art. 54 alin. (2^1) – (2^3).

 

În M. Of. nr. 598 din 19 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

 

Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 51/1995  (modificat prin Legea nr. 142/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani și care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleși pe o durată de 4 ani, dintre avocații cu drept de exercitare a profesiei și o vechime neîntreruptă de cel puțin 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.”

 

 

Art. 54 alin. (2^1) – (2^3) din Legea nr. 51/1995  (introduse prin Legea nr. 142/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1) – (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidență mai mult de 2.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generală convocată se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă cel puțin 30% din numărul total al membrilor adunării generale a baroului.

(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2^1), Consiliul baroului poate decide, prin hotărâre, ca în adunările generale elective, procesul de votare pentru alegerile prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b), c) și d) să se desfășoare pe parcursul mai multor zile consecutive, fără a putea depăși 7 zile în total.

(2^3) Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă să își exercite atribuțiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.”

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat – modificări (Legea nr. 142/2019) was last modified: august 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.