Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări (Legea nr. 171/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 730 din 12 august 2020)

– modifică:  art. 24 lit. a), art. 26 alin. (1) lit. a) și b).

 

În M. Of. nr. 730 din 12 august 2020 s-a publicat Legea nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Respectivul act normativ aduce unele modificări Legii nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Art. 24 lit. a) (modificată prin Legea nr. 171/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 lit. a) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 24 – Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu excepțiile prevăzute de lege;”

Art. 26 alin. (1) lit. a) și b) (modificate prin Legea nr. 171/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se prezentau sub următoarea formă:

„Art. 26

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), e) și g), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației, a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), e) și g) și la art. 11 alin. (7) lit. e), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – modificări (Legea nr. 171/2020) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.