Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice – modificări (O.G. nr. 2/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

(M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019)

 

 

O.G. nr. 2/2019
(M. Of. nr.  80 din 31 ianuarie 2019)
modifică: art. 24 alin. (7)

introduce: art. 24 alin. (5^1), art. 24 alin. (6^1)

abrogă: art. 24 alin. (5)-(6)

 

În M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019, s-a publicat O.G. nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ se referă la cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1). Acest cuantum se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

 

Art. 24 alin. (5)-(6) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (5)-(6) prevedeau:

„(5) Începând cu 1 ianuarie 2019, resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6) și în completare din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.

(6) Începând cu 1 ianuarie 2019, CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii de venituri proprii:

a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) și e), respectiv activitățile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) și e);

b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. l)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (5)-(6) se abrogă.

 

Art. 24 alin. (5^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6^1) și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI”.

 

Art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conținut:

„(6^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii de venituri proprii:

a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) și e), respectiv activitățile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) și e);

b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut de art. 22 alin. (1) lit. l)”.

 

Art. 24 alin. (7) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (7) prevedea:

„(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6) se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1) se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Alte dispoziții

 

Potrivit art. II, de la data intrării în vigoare a ordonanței și până la data de 31 decembrie 2019, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Art. III prevede faptul că CERT-RO efectuează prima raportare către Grupul de cooperare, transmițând informațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice până cel târziu la data de 9 august 2019.

Conform art. IV, CERT-RO efectuează prima transmitere către Comisia Europeană a informațiilor stabilite la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 362/2018 până cel târziu la data de 9 noiembrie 2019.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice – modificări (O.G. nr. 2/2019) was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.