Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice – modificări (O.G. nr. 2/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

(M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019)

 

 

O.G. nr. 2/2019
(M. Of. nr.  80 din 31 ianuarie 2019)
modifică: art. 24 alin. (7)

introduce: art. 24 alin. (5^1), art. 24 alin. (6^1)

abrogă: art. 24 alin. (5)-(6)

 

În M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019, s-a publicat O.G. nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ se referă la cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1). Acest cuantum se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

 

Art. 24 alin. (5)-(6) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (5)-(6) prevedeau:

„(5) Începând cu 1 ianuarie 2019, resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6) și în completare din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.

(6) Începând cu 1 ianuarie 2019, CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii de venituri proprii:

a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) și e), respectiv activitățile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) și e);

b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. l)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (5)-(6) se abrogă.

 

Art. 24 alin. (5^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6^1) și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI”.

 

Art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conținut:

„(6^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii de venituri proprii:

a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) și e), respectiv activitățile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) și e);

b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut de art. 22 alin. (1) lit. l)”.

 

Art. 24 alin. (7) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (7) prevedea:

„(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6) se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1) se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Alte dispoziții

 

Potrivit art. II, de la data intrării în vigoare a ordonanței și până la data de 31 decembrie 2019, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Art. III prevede faptul că CERT-RO efectuează prima raportare către Grupul de cooperare, transmițând informațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice până cel târziu la data de 9 august 2019.

Conform art. IV, CERT-RO efectuează prima transmitere către Comisia Europeană a informațiilor stabilite la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 362/2018 până cel târziu la data de 9 noiembrie 2019.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice – modificări (O.G. nr. 2/2019) was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii