Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și alte acte normative – modificări (Legea nr. 288/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului  

(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)

Legea nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1036 din 6 decembrie 2018)

 

introduce: art. 31 alin. (1^2)-(1^4).

 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

(M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.)

introduce: art. 20^1 alin. (2^1)-(2^3).

 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști

(M. Of. nr. 868 din 24 octombrie 2006; cu modif. ult.)

modifică: art. 8 alin. (2) lit. a);

introduce: art. 8 alin. (2^1).

 

 

În M. Of. nr. 1036 din 6 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva lege aduce modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.);

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.);

– Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști (M. Of. nr. 868 din 24 octombrie 2006; cu modif. ult.).

 

Modificările aduse Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului constau în introducerea unor dispoziții referitoare la situația polițistului care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe. Astfel, acesta beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. Compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la art. 31 alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse fiecăruia dintre cele trei acte normative.

 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 

Art. 31 alin. (1^2)-(1^4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (introdus prin Legea nr. 288/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 31, după alin. (1^1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^2)-(1^4), cu următorul conținut:

„(1^2) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (1^1) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. 

(1^3) În situația prevăzută la alin. (1^2), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (161) și pentru situația prevăzută la alin. (1^2), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații. 

(1^4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^2), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe”.

 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

Art. 20^1 alin. (2^1)-(2^3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin Legea nr. 288/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 20^1, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul conținut:

„(2^1) Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (2) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. 

(2^2) În situația prevăzută la alin. (2^1), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (2) și pentru situația prevăzută la alin. (2^1), caz în care cadrul militar optează pentru una dintre aceste situații. 

(2^3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2^1), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe”.

 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști

 

Art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști(modificat prin Legea nr. 288/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Soldații și gradații profesioniști pot beneficia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:

a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 8 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Soldații și gradații profesioniști pot beneficia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:

a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate;”.

 

Art. 8 alin. (2^1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști(introdus prin Legea nr. 288/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la art. 31, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și alte acte normative – modificări (Legea nr. 288/2018) was last modified: martie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.