Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – modificări (O.U.G. nr. 7/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

(rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

(M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019)

modifică: art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (1) și alin. (3);

introduce: art. 38 alin. (7), art. 41 alin. (1) lit. g), art. 41 alin. (3);

abrogă: art. 40 alin. (1) lit. m) și lit. o), art. 45 alin. (8).

 

 

În M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, respectiva ordonanță stabilește unele măsuri temporare cu privire la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, dar aduce unele modificări și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

Potrivit unei completări aduse Legii nr. 317/2004, plenul CSM nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

 

Art. 38 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

„(7) Plenul Consiliului nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete”.

 

Art. 40 alin. (1) lit. m) și lit. o) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 40 alin. (1), lit. m) și lit. o) prevedeau:

„(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera judecătorilor:

(…)

m) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe;

(…)

o) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 40 alin. (1), lit. m) și lit. o) se abrogă.

 

Art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul conținut:

„(1) Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor:

(…)

g) urmărește respectarea prevederilor legale și regulamentare în domeniul organizării și funcționării instanțelor și ia măsurile necesare înlăturării imediate a vulnerabilităților ce pot afecta buna desfășurare a activității acestora”.

 

Art. 41 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii nu vor putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete”.

 

Art. 45 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 45, alin. (8) prevedea:

„(8) În situația în care mai multe sesizări privesc aceeași faptă și aceeași persoană, sesizările se conexează”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (8) se abrogă.

 

Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 49, alin. (1) prevedea:

„(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare ori, după caz, a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății”.

 

Art. 51 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 51, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) Hotărârile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum și Inspecției Judiciare ori, după caz, titularului acțiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.

(…)

(3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancționat ori, după caz, de Inspecția Judiciară sau de către ceilalți titulari ai acțiunii disciplinare care au exercitat-o. Competența soluționării recursului aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancționat disciplinar”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Hotărârile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum și Inspecției Judiciare. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.

(…)

(3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancționat ori, după caz, de Inspecția Judiciară. Competența soluționării recursului aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancționat disciplinar”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – modificări (O.U.G. nr. 7/2019) was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.