Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

(M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 

(M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018)

 

modifică: art. 79^1 alin. (3) și alin. (9), art. 87 alin. (2) și alin. (8), art. 88^5 alin. (5) lit. a);

introduce: art. 88^2 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (M. Of. nr. 868 din 15 octombrie 2018);

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

– Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 304/2004 vizează modificarea vechimii necesare pentru numirea procurorilor în cadrul DIICOT ȘI DNA. Astfel, potrivit noilor dispoziții, în vederea numirii menționate, procurorii trebuie să îndeplinească condiția vechimii de minim 10 ani. De asemenea, în cazul numirii procurorilor în cadrul DNA, se remarcă și înlocuirea concursului susținut în fața Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu un concurs susținut în fața unei comisii constituite în acest scop.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

 

Art. 79^1 alin. (3) și alin. (9) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 79^1, alin. (3) și alin. (9) prevedeau:

„(3) Pentru a fi numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 8 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.

(…)

(9) Procurorii numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot fi revocați prin ordin al procurorului-șef al acestei direcții, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 79^1, alin. (3) și alin. (9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Pentru a fi numiți în cadrul Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de către comisia constituită în acest scop. 

(…)

(9) Procurorii numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot fi revocați prin ordin al procurorului șef al acestei direcții, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 lit. b) -e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 87 alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 87, alin. (2) și alin. (8) prevedeau:

„(2) Pentru a fi numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 8 ani vechime în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs susținut în fața Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(…)

(8) Procurorii numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție pot fi revocați prin ordin al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul conform al secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 87, alin. (2) și alin. (8) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Pentru a fi numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 10 ani vechime în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs organizat de către comisia constituită în acest scop. 

(…)

(8) Procurorii numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție pot fi revocați prin ordin al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 lit. b) -e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 88^2 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88^2, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Pe durata desfășurării activității în cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, procurorii cu funcții de conducere și execuție beneficiază de drepturile procurorilor detașați, în condițiile legii”.

 

Art. 88^5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 88^5 alin. (5), lit. a) prevedea:

„(5) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:

a) un interviu transmis în direct, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, susținut în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88^5 alin. (5), lit. a) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:

a) un interviu, transmis în direct și ulterior arhivat pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, susținut în fața comisiei prevăzute la art. 88^3 alin. (2) din care face parte de drept și procurorul șef secție;”.

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 92/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.