Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 7/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

(rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

(M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019)

modifică: art. 88^8 alin. (1) lit. d);

introduce: art. 29 alin. (5), art. 49 alin. (8), art. 88^1 alin. (6), art. 88^5 alin. (11^1)-(11^2), art. 88^8 alin. (1) lit. e);

abrogă: art. 29 alin. (1) lit. b), art. 120 alin. (6)-(7).

 

 

În M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, respectiva ordonanță stabilește unele măsuri temporare cu privire la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, dar aduce unele modificări și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre completările aduse respectivului act normativ, ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la „procurorul ierarhic superior” în cazul infracțiunilor de competența Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin acesta se înțelege procurorul șef al secției, inclusiv în cazul soluțiilor dispuse anterior operaționalizării acesteia.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

 

Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 29 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție are următoarele atribuții:

(…)

b) propune Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29 alin. (1), lit. b) se abrogă.

 

Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Colegiul de conducere nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete”.

 

Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

„(8) Colegiile de conducere nu vor putea adopta hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete”.

 

Art. 88^1 alin. (6) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88^1, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la «procurorul ierarhic superior» în cazul infracțiunilor de competența Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin acesta se înțelege procurorul șef al secției, inclusiv în cazul soluțiilor dispuse anterior operaționalizării acesteia”.

 

Art. 88^5 alin. (11^1)-(11^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88^5, după alin. (11) se introduc două noi alineate, alin. (11^1)-(11^2), cu următorul conținut:

„(11^1) Membrii comisiilor de concurs prevăzute în prezenta secțiune nu devin incompatibili șiîși exprimă votul în Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(11^2) Comisiile de concurs prevăzute de art. 88^3, respectiv de art. 88^5 își desfășoară legal activitatea în prezenta a cel puțin 3 membri”.

 

Art. 88^8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 88^8 alin. (1), lit. d) prevedea:

„(1) Atribuțiile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt următoarele:

(…)

d) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Atribuțiile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt următoarele:

(…)

d) exercitarea și retragerea căilor de atac în cauzele de competența Secției, inclusiv în cauzele aflate pe rolul instanțelor sau soluționate definitiv anterior operaționalizării acesteia potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție”.

 

Art. 88^8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88^8 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul conținut:

„(1) Atribuțiile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt următoarele:

(…)

e) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege”.

 

Art. 120 alin. (6)-(7) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 120, alin. (6)-(7) prevedeau:

„(6) Specialiștii IT din cadrul instanțelor și parchetelor, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiției și al Inspecției Judiciare beneficiază de aceleași drepturi salariale ca specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție stabilite potrivit legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(7) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru specialiștii de la art. 116 alin. (5) din prezenta lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 120, alin. (6)-(7) se abrogă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 7/2019) was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.