Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară – republicare (M. Of. nr. 1184/07.12.2020)

Actul normativ

Sumar
Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară

(rep. M. Of. nr. 1184 din 07 decembrie 2020)

S-a republicat Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară.

 

În M. Of. nr. 1184 din 7 decembrie 2020 s-a republicat Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivului act normativ.

 

Prezentare generală

 

Conform art. 2, nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:

– operatorul și/sau agentul acestuia;

– societatea la care operatorul și/sau agentul acestuia dețin(e) participații ori care este controlată, indirect, de operatorul și/sau agentul acestuia;

– asociația sau fundația constituită de operatorul/agentul acestuia.

Potrivit dispozițiilor art. 3, dreptul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor de tip „Autovehicul” nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziție efectuate cu privire la aceste bunuri și va greva în continuare bunurile respective, chiar dacă actele de dispoziție sunt realizate în cursul obișnuit al activității unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de același fel.

Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri.

De asemenea, ipotecile mobiliare, gajul, precum și orice alte operațiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, precum și privilegiile, în condițiile legii, în vederea efectuării publicității se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.

Așadar, pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în lege.

Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.

Conform art. 35 alin. (1), formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară – republicare (M. Of. nr. 1184/07.12.2020) was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.