Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar – modificări (O.G. nr. 1/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 290/2004
(rep. M. Of. nr. 777 din 13 noiembrie 2009; cu modif. ult.)
O.G. nr. 1/2016
(M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2016)
introduce: art. 29 alin. (3) și (4)
modifică: art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (1)

 

În M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2016, s-a publicat O.G. nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (rep. M. Of. nr. 777 din 13 noiembrie 2009; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 290/2004 prin O.G. nr. 1/2016:

 

Art. 29 alin. (3) și (4) Legea nr. 290/2004 (modificată prin O.G. nr. 1/2016)

Noua reglementare

La art. 29, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4).

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (3) și (4) prevăd: „(3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 și 18.

(4) Adeverințele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării și sunt valabile 6 luni de la data eliberării”.

 

Art. 34 alin. (2) Legea nr. 290/2004 (modificată prin O.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (2) dispunea faptul că, în vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, precum și celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță națională și justiție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (2) dispune: „În vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță națională și justiție, precum și structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe”.

 

Art. 36 alin. (1) Legea nr. 290/2004 (modificată prin O.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) stabilea: Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) stabilește: „Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, cererile necesare pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar și a adeverințelor prevăzute la art. 29 alin. (3), precum și documentele eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3)”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
Legea nr. 290/2004
(rep. M. Of. nr. 777 din 13 noiembrie 2009; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 54/2010 (M. Of. nr. 421 din 23 iunie 2010)
Legea nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2016)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar – modificări (O.G. nr. 1/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii