Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei – modificări (O.U.G. nr. 15/2018)

Abstract

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

Actul modificat Actul modificator Sumar

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

(rep. M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016)

O.U.G. nr. 15/2018

(M. Of. nr. 225 din 13 martie 2018)

modifică: art. 50 alin. (5), (6) și alin. (8), art. 53 alin. (1)

introduce: art. 53 alin. 2^1

În M. Of. nr. 225 din 13 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 15/2018 aduce modificări și completări Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției (rep. M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016). Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 50 alin. (5)-(6) și alin. (8) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 alin. (5), (6) și alin. (8) prevedeau:

„(5) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1), persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.

(6) Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), a contribuției prevăzute la alin. (5), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(…)

(8) Calculul și plata indemnizației, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (5)-(6) și alin. (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(5) În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1), persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(…)

(8) Calculul și plata indemnizației se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia”.

 

Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 53 alin. (1) prevedea:

„(1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepția contribuției de asigurări sociale de sănătate, care se plătește în condițiile art. 50 alin. (5)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.”

 

Art. 53 alin. (2^1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (introdus prin O.U.G. nr. 15/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), care va avea următorul conținut:

„(2^1) La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (2) se ia în calcul valoarea indemnizației prevăzute la art. 50 alin. (1).”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției – modificări (O.U.G. nr. 15/2018) was last modified: mai 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.