Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat – completări (Legea nr. 23/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

Legea nr. 23/2019

(M. Of. nr. 30 din 10 ianuarie 2019)

introduce: art. 114 alin. (1) lit. j^1)
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 

(M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015; cu modif. ult.)

introduce: art. 55 alin. (1^1)

 

În M. Of. nr. 30 din 10 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 23/2019 completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015; cu modif. ult.).

 

 Art. 114 alin. (1) lit. j^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Legea nr. 23/2019)

 Noua reglementare

 Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1), după lit. j), se introduce o nouă literă, lit. j^1), cu următorul conținut:

„În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

(…)

 j^1) copiii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare”.

  

Art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (completată prin Legea nr. 23/2019)

Noua reglementare

 Potrivit noii reglementări, la art. 55, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1) cu următorul conținut:

„(1^1) De o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă optează pentru aceasta, pot beneficia și urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special, aflați în situațiile prevăzute la alin. (1), cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat – completări (Legea nr. 23/2019) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii