Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 10/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010)

 

O.U.G. nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

(M. Of. nr. 93 din 7 februarie 2020)

 

– introduce: art. 30 alin.  (4^1), art. 56^1

În M. Of. nr. 93 din 7 februarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 10/2020

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă”.

 

Art. 56^1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 10/2020

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări după art. 56 se introduce un nou articol, art. 56^1, cu următorul cuprins:

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani”.

 

De asemenea, vă prezentăm restul dispozițiilor regăsite în cadrul prezentei ordonanțe.

Art. II

„(1) Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001 – 30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.

(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În situația persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispozițiilor art. 107 alin. (1) – (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. III

„Prin derogare de la prevederile art. 179 alin. (1) – (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualele debite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează”.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 10/2020) was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.