Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 221/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legii nr. 263/2010

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

Legea nr. 221/2018

(M. Of. nr.  661 din 30 iulie 2018)

  modifică: art. 55 lit. b tabelul nr. 2, art. 56;

  introduce: art. 169^2.

În M. Of. nr. 661 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, Legea nr. 163/2018 modifică, dar și completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

 

Art. 55 lit. b) tabelul nr. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 55 lit. b), tabelul nr. 2 prevedea:

„(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

(…)

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și condiții speciale (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani și peste 13 -”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55 lit. b), tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și condiții speciale (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 de ani și peste 12 -”

 

Art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 prevedea:

„(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și f).

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vârstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).

(3) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(4) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați.

(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin:

a) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani;

b) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani;

c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.

(2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mică decât:

a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția balerinilor și acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați;

c) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).

(3) Stagiul complet de cotizare este de:

a) 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f);

c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e)”.

 

Art. 169^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin Legea nr. 163/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 169^1 se introduce un nou articol, art. 169^2, cu următorul cuprins:

„Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.

 

Alte prevederi relevante ale Legii nr. 163/2018

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II din Legea nr. 163/2018 dispune următoarele:

„(1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 221/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.