Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului – modificări (O.U.G. nr. 96/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 26/1990
(rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 96/2017
(M. Of. nr. 1002 din 18 decembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (2), art. 10 alin. (3)

În M. Of. nr. 1002 din 18 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 26/1990 prin O.U.G. nr. 96/2017.

Potrivit articolului unic din O.U.G. nr. 96/2017 (M. Of. nr. 1002 din 18 decembrie 2017), Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998 cu modif. ult.) se modifică după cum urmează:

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea:

„(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justiției”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (3) prevedea:

„(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se realizează din fonduri provenite de la Ministerul Justiției și din venituri proprii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – modificări (O.U.G. nr. 96/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.