Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – modificări (O.U.G. nr. 99/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 255/2010

(M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 99/2018

(M. Of. nr. 981 din 20 noiembrie 2018)

modifică: art. 1, art. 2 alin. (1) lit. j) și q), art. 2 alin. (3) lit. d^4)

 

În M. Of. nr. 981 din 20 noiembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

 

Art. 1 din Legea nr. 255/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în cuprinsul art. 1, sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora” se înlocuiește cu sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale, culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. j) și q) din Legea nr. 255/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. j) și q) prevedeau:

„În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:

(…)

j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.

(…)

q) lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. j) și q) vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:  

(…) 

j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora; 

(…)

q) lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora”.

 

Art. 2 alin. (3) lit. d^4) din Legea nr. 255/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) lit. d^4) prevedea:

„În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de:

(…)

d^4) municipiul București, prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (3), lit. d^4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de: 

(…)

d^4) unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – modificări (O.U.G. nr. 99/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.