Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului – publicare (M. Of. nr. 8/05.01.2021)

Actul normativ Sumar
Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului

(M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2021)

Se aplică unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului.

 

 

 

În M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2021 s-a publicat Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului.

Prin respectivul act normativ se aplică unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2 lit. a), prin antițigănism se înțelege atât percepția referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor sau ONG-urilor, liderilor comunităților rome sau lăcașurilor lor de cult, tradițiilor și limbii romani.

De asemenea, legea stabilește și înțelesul următoarelor sintagme: organizație cu caracter antițigănist, simboluri antițigăniste și materiale antițigăniste. Astfel, prin sintagma organizație cu caracter antițigănist se desemnează orice grup format din 3 sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antițigăniste. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența Legii nr. 2/2021.

Conform art. 3, fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antițigăniste constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, constituie infracțiune și distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de știri și informații, materiale antițigăniste constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Totodată, astfel cum prevede art. 5, confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antițigăniste constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Mai mult, aceeași pedeapsă urmează a se aplica și pentru utilizarea în public a simbolurilor antițigăniste. Totuți, nu constituie infracțiuni faptele mai sus menționate, dacă sunt săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

După cum stabilește art. 6, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antițigănist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului – publicare (M. Of. nr. 8/05.01.2021) was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.