Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – republicare

Actul republicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

(rep. M. Of. nr. 170 din 2 martie 2020)

Se reglementează organizarea și funcționarea Poliției Române.

 

În M. Of. nr. 170 din 2 martie 2020 a fost republicată Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Astfel, prin respectiva lege se reglementează organizarea și funcționarea Poliției Române.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Organizare și funcționare”);

Secț. 1 („Structura organizatorică”);

Secț. 2 („Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române”);

Secț. 3 („Autoritatea teritorială de ordine publică”);

Secț. 4 („Raporturile dintre poliție și autoritățile administrației publice locale”);

– Cap. III („Atribuțiile Poliției Române”);

– Cap. IV („Personalul Poliției Române”);

– Cap. V („Drepturi și obligații”);

– Cap. VI („Asigurarea logistică, materială și financiară”);

– Cap. VII („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice.

Astfel, Poliția Română se organizează corespunzător împărțirii administrativ-teritoriale a țării, dar se poate organiza și conform specificului unor sectoare ale economiei naționale – transporturi feroviare, aeriene, navale – sau al unor obiective economice și sociale, în funcție de importanța și de numărul acestora. Totodată, unitățile de poliție se înființează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

De asemenea, Poliția Română are următoarea structură organizatorică:

Inspectoratul General al Poliției Române;

unități teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de poliție a municipiului București și inspectoratele județene de poliție;

instituții de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului;

alte unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit legii.

Dintre atribuțiile Poliției Române, amintim următoarele:

apără viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică, celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și ale comunității;

aplică măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice, aplică măsuri, potrivit competențelor stabilite prin lege, pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și terorismului, de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității;

sprijină unitățile de jandarmerie cu informații pentru asigurarea sau restabilirea ordinii și liniștii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestațiilor cultural-sportive și altele asemenea;

asigură, direct sau în cooperare cu alte instituții abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice și intervențiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea și neutralizarea dispozitivelor explozive, radioactive, nucleare, chimice sau biologice amplasate în scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrității corporale, sănătății persoanelor sau provocării de daune proprietății publice ori private;

desfășoară activități de negociere și asigură intervenția, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a persoanei.

Personalul Poliției Române se compune din polițiști, alți funcționari publici și personal contractual, iar drepturile și îndatoririle specifice ale polițistului se stabilesc prin statut.

Potrivit art. 50 alin. (1), Poliția Română poate interveni în forță, în condițiile legii, împotriva celor care pun în pericol viața, integritatea sau sănătatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum și împotriva celor care amenință cu distrugerea unor clădiri sau bunuri de interes public ori privat.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române – republicare was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.