Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 129/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

(rep. M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015)

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019)
– modifică: art. 61 alin. (4).

– introduce: art. 62^1.

 

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 61 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:

„(4) Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către A.N.A.F.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacții cu sume în numerar, rapoartele privind transferurile externe în și din conturi și rapoartele privind activitățile de remitere de bani primite de la entitățile raportoare care au obligația transmiterii informațiilor respective către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.”

 

Art. 62^1 din Legea nr. 207/2015  (introdus prin Legea nr. 129/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 62 se introduce un nou articol, art. 62^1, cu următorul cuprins:

„Art. 62^1 – Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor

În vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pun la dispoziția organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente privitoare la:

a) mecanismele și procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauție privind clientela;

b) identificarea clientului și a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului și naturii dorite a relației de afaceri;

d) monitorizarea relației de afaceri;

e) evidențele tranzacțiilor.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 129/2019) was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.