Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – modificări (Legea nr. 52/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 204/2006
(M. Of. nr. 236 din 24 septembrie 1992)
Legea nr. 52/2017
(M. Of. nr. 252 din 11 aprilie 2017)
introduce: art. 44 alin. (2^1) – (2^3)

În M. Of. nr. 252 din 11 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 204/2006 prin Legea nr. 52/2017.

 

Art. 44 alin. (2^1) – (2^3) din Legea nr. 204/2006 (modificată prin Legea nr. 52/2017)

Noua reglementare

La art. 44, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, alin. (2^1) – (2^3).

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2^1) – (2^3) dispune următoarele:

„(2^1) Modificarea contractului de societate se poate realiza la propunerea administratorului sau a majorității participanților.

(2^2) Prin derogare de la prevederile art. 1.910 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, hotărârile privind modificarea contractului de societate se adoptă cu acordul majorității participanților, dacă prin contract nu se stabilește altfel.

(2^3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – modificări (Legea nr. 52/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.