Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – modificări (Legea nr. 52/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 204/2006
(M. Of. nr. 236 din 24 septembrie 1992)
Legea nr. 52/2017
(M. Of. nr. 252 din 11 aprilie 2017)
introduce: art. 44 alin. (2^1) – (2^3)

În M. Of. nr. 252 din 11 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 204/2006 prin Legea nr. 52/2017.

 

Art. 44 alin. (2^1) – (2^3) din Legea nr. 204/2006 (modificată prin Legea nr. 52/2017)

Noua reglementare

La art. 44, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, alin. (2^1) – (2^3).

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2^1) – (2^3) dispune următoarele:

„(2^1) Modificarea contractului de societate se poate realiza la propunerea administratorului sau a majorității participanților.

(2^2) Prin derogare de la prevederile art. 1.910 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, hotărârile privind modificarea contractului de societate se adoptă cu acordul majorității participanților, dacă prin contract nu se stabilește altfel.

(2^3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – modificări (Legea nr. 52/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii