Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – modificări (Legea nr. 232/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

(rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 232/2018

(M. Of. nr. 679 din 6 august 2018)

 

  modifică: art. 37 alin. (1);

  introduce: art. 6 alin. (1^1), art. 37 alin. (3) lit. c).

În M. Of. nr. 679 din 6 august 2018, s-a publicat Legea nr. 232/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

Astfel, Legea nr. 232/2018 (M. Of. nr. 679 din 6 august 2018) aduce modificări, dar și completări Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin Legea nr. 232/2018.

 

Art. 6 alin. (1^1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 232/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât și în privat.

 

Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (modificat prin Legea nr. 232/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 37, alin. (1prevedea:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) și (9), art. 11-22 și art. 29”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1), (1^1) și (2)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) și (9), art. 11-22 și art. 29”.

 

Art. 37 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 232/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37 alin. (3), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către:

(…)

c) Ministerul Afacerilor Interne, prin ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române, în zona de competență, precum și de către polițiștii locali, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1^1)”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – modificări (Legea nr. 232/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.