Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii – modificări (Legea nr. 238/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legii nr. 186/2016
(M. Of. nr. 842 din 24 octombrie 2016; cu modif. ult.)
Legea nr. 238/2017
(M. Of. nr. 968 din 07 decembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 2 alin. (5) din anexa la lege, art. 5 alin. (3) din anexa la lege

– introduce: art. 2 alin. (1) lit. h) din anexa la lege

În M. Of. nr. 968 din 7 decembrie 2017, s-a publicat Legea nr. 238/2017 privind aprobarea cu modificări a O.U.G. nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

Legea nr. 238/2017 modifică în mod indirect Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 186/2016 prin Legea nr. 238/2017.

Potrivit art. unic din Legea nr. 238/2017, se aprobă O.U.G. nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în M. Of. nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu următoarele modificări și completări:

Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 186/2016 (modificată prin Legea nr. 238/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2017, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (1) al art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege”.

Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 186/2016 (modificată prin Legea nr. 238/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) prevedea:

„(1) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2017”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (1) al art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018”.

Art. 2 alin. (1) lit. h) din anexa la Legea nr. 186/2016 (modificată prin Legea nr. 238/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la alin. (1) al art. 2 din anexă, după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) anul 2018, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei”.

Art. 2 alin. (5) din anexa la Legea nr. 186/2016 (modificată prin Legea nr. 238/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (5) prevedea:

„(5) Plata contribuției se efectuează:

a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 decembrie 2017;
b) în tranșe lunare – până la data de 31 decembrie 2017”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (5) al art. 2 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Plata contribuției se efectuează:

a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 decembrie 2018;
b) în tranșe lunare – până la data de 31 decembrie 2018”.

Art. 5 alin. (3) din anexa la Legea nr. 186/2016 (modificată prin Legea nr. 238/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevedea:

„(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2017, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (3) al art. 5 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii – modificări (Legea nr. 238/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.