Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 238/9.03.2021)

Actul normativ Sumar
Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

(M. Of. nr. 238 din 9 martie 2021)

S-a publicat Legea nr. 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

 

În M. Of. nr. 238 din 9 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021”);

Secț. 2 („Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021”);

Secț. 3 („Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021”);

Cap. II („Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”);

Secț. 1 („Responsabilități în aplicarea prezentei legi”);

Secț. 2 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”);

Cap. III („Dispoziții finale”);

Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04.

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1, actul normativ prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2021.

Așadar, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 90.079.743 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 90.079.743 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare. Pe de altă parte, sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 283.325 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 140.395 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 142.930 mii lei.

În ceea ce privește bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, acesta se stabilește la venituri în sumă de 3.375.525 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.375.525 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare. Totodată, fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, se stabilește la venituri în sumă de 1.303.196 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 110.340 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.192.856 mii lei.

Potrivit art. 7, sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. De asemenea, sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Conform art. 13, se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei, iar cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

– asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;

– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.

Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 238/9.03.2021) was last modified: aprilie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.