Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – prezentare generală

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la final, să menționăm câteva reglementări importante și de interes:

 

CAPITOLUL I („Dispoziții generale”)

– SECȚIUNEA 1 („Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Definiții”);

CAPITOLUL II („Entități raportoare”);

CAPITOLUL III („Obligații de raportare”)

– SECȚIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacții suspecte”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);

CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaștere a clientelei”)

– SECȚIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 4-a („Execuția de către terți”);

– SECȚIUNEA a 5-a („Informații privind beneficiarul real”);

– SECȚIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);

CAPITOLUL V („Persoana desemnată și proceduri interne”);

CAPITOLUL VI („Obligația de evaluare a riscurilor”);

CAPITOLUL VII („Supravegherea și controlul”);

CAPITOLUL VIII („Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării”);

CAPITOLUL IX („Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”);

CAPITOLUL X („Răspunderi și sancțiuni”);

CAPITOLUL XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”);

CAPITOLUL XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Această Lege modifică următoarele acte normative:

– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Legea societăților nr. 31/1990;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – prezentare generală was last modified: august 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii