Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – prezentare generală

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la final, să menționăm câteva reglementări importante și de interes:

 

CAPITOLUL I („Dispoziții generale”)

– SECȚIUNEA 1 („Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Definiții”);

CAPITOLUL II („Entități raportoare”);

CAPITOLUL III („Obligații de raportare”)

– SECȚIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacții suspecte”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);

CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaștere a clientelei”)

– SECȚIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 4-a („Execuția de către terți”);

– SECȚIUNEA a 5-a („Informații privind beneficiarul real”);

– SECȚIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);

CAPITOLUL V („Persoana desemnată și proceduri interne”);

CAPITOLUL VI („Obligația de evaluare a riscurilor”);

CAPITOLUL VII („Supravegherea și controlul”);

CAPITOLUL VIII („Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării”);

CAPITOLUL IX („Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”);

CAPITOLUL X („Răspunderi și sancțiuni”);

CAPITOLUL XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”);

CAPITOLUL XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Această Lege modifică următoarele acte normative:

– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Legea societăților nr. 31/1990;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – prezentare generală was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.