Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – modificări (Legea nr. 7/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

(M. Of. nr. 765 din 30 septembrie 2016)

 

 

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 8 din 8 ianuarie 2020)

 

modifică: art. 22 lit. b) și f), art. 22 lit. h) și i), art. 27 lit. g) și h);

– introduceart. 22 lit. f^1), art. 22^1.

 

În M. Of. nr. 8 din 8 ianuarie 2020 s-a publicat Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

 

 Art. 22 lit. b) și f) din Legea nr. 10/1995 (modificate de Legea nr. 7/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. b) și f) din cadrul art. 22 prezentau următorul conținut:

„b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire;

[…]

f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, precum și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. b) și f) se modifică și vor conține următoarele dispoziții:

b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;

  […]

f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;

 

 

 Art. 22 lit. h) și i) din Legea nr. 10/1995 (modificate de Legea nr. 7/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. h) și i) din cadrul art. 22 se prezentau sub următoarea formă:

„h) expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi.

i) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 lit. h) și i) se modifică și vor avea următorul conținut:

h) expertizarea construcțiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor edilitare de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale;

i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

 

 

 Art. 27 lit. g) și h) din Legea nr. 10/1995 (modificate de Legea nr. 7/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. g) și h) din cadrul art. 27 se prezentau sub următoarea formă:

„g) darea în folosință a construcției după admiterea recepției la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii.

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții pentru intervențiile asupra construcțiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 lit. g) și h) se modifică și vor avea următorul conținut:

g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

 

 

 Art. 22 lit. f^1) din Legea nr. 10/1995 (introdusă de Legea nr. 7/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:

f^1) efectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție;

 

 

 Art. 22^1) din Legea nr. 10/1995 (introdus de Legea nr. 7/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 22 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^1, cuprinzând art. 22^1, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 1^1 – Obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice

Art. 22^1 – Execuția lucrărilor de racordare/branșare se face în baza contractelor de execuție încheiate cu constructorii atestați și se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții – modificări (Legea nr. 7/2020) was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.