Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 87/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 133 din 13 martie 2013)

Legea nr. 87/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 345 din 6 mai 2019)

modifică: art. 263 alin. (10)

În M. Of. nr. 345 din 6 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 87/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 263 alin. (10) (modificat prin Legea nr. 87/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 263 alin. (10) se prevedeau următoarele:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 263 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 87/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.