Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 112/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 266 din 10 aprilie 2014)

Legea nr. 112/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 460 din 7 iunie 2019)

– abrogă: art. 253.

 

În M. Of. nr. 460 din 7 iunie 2019 s-a publicat Legea nr. 112/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 253 (abrogat prin Legea nr. 112/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 253 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 253. (1) Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.

(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 253 se abrogă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 112/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.