Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 104/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

 

   

 

Legea nr. 104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019)

modifică: art. 223 alin. (2), art. 223 alin. (7) lit. b);

introduce:  art. 223 alin. (6) lit. d), art. 223 alin. (14)-(16).

 

 

În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 223 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 104/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 223, alin. (2) prevedea:

„(2) Veniturile acestor instituții se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract, pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, fonduri alocate pe bază competițională pentru dezvoltare instituțională, fonduri alocate pe bază competițională pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, precum și din venituri proprii, dobânzi, donații, sponsorizări și taxe percepute în condițiile legii de la persoane fizice și juridice, române sau străine, și din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 223, alin. (2) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Veniturile acestor instituții se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract, pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, fonduri alocate pe bază competițională pentru dezvoltare instituțională, fonduri alocate pe bază competițională pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, fonduri destinate cluburilor sportive universitare, precum și din venituri proprii, dobânzi, donații, sponsorizări și taxe percepute în condițiile legii de la persoane fizice și juridice, române sau străine, și din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare”.

 

Art. 223 alin. (6) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 104/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 223 alin. (6), după lit. c) se introduce o  nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„(6) Finanțarea complementară se realizează de Ministerul Educației Naționale prin:

(…)

d) fonduri alocate pentru cluburile sportive universitare”.

 

Art. 223 alin. (7) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 104/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 223 alin. (7), lit. b) prevedea:

„(7) Finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației Naționale și instituția de învățământ superior respectivă, după cum urmează:

(…)

b) contract complementar pentru finanțarea reparațiilor capitale, a dotărilor și a altor cheltuieli de investiții, precum și subvenții pentru cazare și masă;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 223 alin. (7), lit. b) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(7) Finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației Naționale și instituția de învățământ superior respectivă, după cum urmează:

(…)

b) contract complementar pentru finanțarea reparațiilor capitale, a dotărilor și a altor cheltuieli de investiții, subvenții pentru cazare și masă, precum și fonduri pentru finanțarea cluburilor sportive universitare;”.

 

Art. 223 alin. (14)-(16) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 104/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 223, după alin. (13) se introduc trei noi alineate, alin. (14)-(16), cu următorul conținut:

„(14) Instituțiile de învățământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive universitare și pot pune la dispoziția acestora baza materială a universității, în mod gratuit.

(15) Cluburile sportive universitare pot pune baza materială proprie la dispoziția universităților, în mod gratuit.

(16) Instituțiile de învățământ superior de stat pot prelua în subordinea lor cluburi sportive, caz în care devin ordonatori secundari de credite”.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 104/2019) was last modified: iunie 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.