Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – republicare (M. Of. nr. 411/27.05.2019)

În M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019, s-a republicat Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a fost republicată în temeiul art. II din Legea nr. 236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017), dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, iar ulterior modificată și completată prin:

– Legea nr. 300/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea juridică internațională în materie penală (M. Of. nr. 772 din 11 decembrie 2013);

– Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015).

 

Structură

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, așa cum a fost republicată, are următoarea structură:

Titlul I („Dispoziții generale”)

Capitolul I („Domeniul de aplicare și principii generale ale cooperării judiciare internaționale în materie penală”)

Capitolul II („Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală”)

Titlul II („Extrădarea”)

Capitolul I („Extrădarea pasivă”)

Secțiunea 1(„Condiții pentru extrădare”)

Secțiunea a 2-a („Procedura extrădării din România”)

Secțiunea a 3-a (Efectele extrădării din România

Capitolul II („Extrădarea active”)

Secțiunea 1 („Condiții pentru solicitarea extrădării”)

Secțiunea a 2-a („Procedura de solicitare a extrădării”)

Secțiunea a 3-a („Efectele extrădării în România”)

Capitolul III („Dispoziții comune”)

Capitolul IV („Dispoziții pentru punerea în aplicare a unor instrumente juridice în materie de extrădare adoptate la nivelul Uniunii Europene

Titlul III („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre”)

Capitolul I („Dispoziții generale”)

Capitolul II („Emiterea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare”)

Capitolul III („Executarea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare”)

Capitolul IV („Alte dispoziții”)

Titlul IV („Transferul de proceduri în materie penală”)

Capitolul I („Cererea de transfer al procedurii penale”)

Capitolul II („Preluarea sau inițierea procedurilor penale la cererea unui stat străin”)

Capitolul III („Dispoziții pentru punerea în practică a Convenției din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen”)

Titlul V („Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor penale și a actelor judiciare în relația cu statele terțe”)

Capitolul I („Dispoziții generale”)

Capitolul II („Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine”)

Secțiunea 1 („Transferarea persoanelor condamnate, deținute în state terțe, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România”)

Secțiunea a 2-a („Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine, în cazul în care persoana condamnată se află în România”)

Capitolul III („Proceduri speciale de recunoaștere și executare”)

Capitolul IV („Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a altor acte procedurale emise de autoritățile judiciare române”)

Secțiunea 1 („Transferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în executarea, în regim de detenție, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate”)

Secțiunea a 2-a („Recunoașterea și executarea, pe teritoriul altor state, a hotărârilor judecătorești și a altor acte procedurale emise de autoritățile judiciare române”)

Titlul VI („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană”)

Capitolul I („Dispoziții generale”)

Capitolul II („Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de instanțele altor state membre ale Uniunii Europene”)

Secțiunea 1 („Dispoziții comune”)

Secțiunea a 2-a („Transferarea persoanelor condamnate, deținute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România”)

Secțiunea a 3-a („Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România”)

Capitolul III („Recunoașterea și executarea în alte state membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătorești române prin care au fost aplicate pedepse privative de libertate”)

Secțiunea 1 („Transferarea persoanelor condamnate deținute într-un penitenciar sau unitate medicală din România, în vederea executării pedepsei în alte state membre ale Uniunii Europene”)

 Titlul VII („Recunoașterea și executarea în relația cu statele membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătorești prin care au fost dispuse sancțiuni sau măsuri penale neprivative de libertate”)

Capitolul I („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă”)

Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)

Secțiunea a 2-a („Supravegherea de către autoritățile altor state membre ale Uniunii Europene a respectării obligațiilor stabilite de organele judiciare române”)

Secțiunea a 3-a („Supravegherea de către autoritățile române a respectării obligațiilor stabilite de alte state membre ale Uniunii Europene”)

Capitolul II („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative”)

Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)

Secțiunea a 2-a („Recunoașterea hotărârilor judecătorești și a deciziilor de probațiune care stabilesc măsuri de probațiune sau sancțiuni alternative date de către instanțele sau autoritățile altor state membre ale Uniunii Europene, în scopul executării lor în România”)

Secțiunea a 3-a („Recunoașterea hotărârilor judecătorești care stabilesc măsuri de probațiune sau sancțiuni alternative date în România în scopul executării lor în alte state membre ale Uniunii Europene”)

 

Titlul VIII („Asistența judiciară în materie penală”)

Capitolul I („Asistența judiciară internațională”)

Capitolul II („Dispoziții privind asistența judiciară aplicabile în relația cu statele membre ale Uniunii Europene”)

Secțiunea 1 („Dispoziții pentru punerea în aplicare a Convenției din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen”)

 Secțiunea a 2-a („Dispoziții pentru aplicarea Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001”)

Secțiunea a 3-a („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor”)

Secțiunea a 4-a („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare”)

Secțiunea a 5-a („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce la ordinele de confiscare”)

Secțiunea a 6-a („Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală”)

Titlul IX („Dispoziții finale”)

 

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală – republicare (M. Of. nr. 411/27.05.2019) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.