Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 31/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)

O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019)

modifică: art. 291 alin. (2) lit. e)

introduce: art. art. 291 alin. (2) lit. k)

În M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 31/2019) 

Vechea reglementare

În lumina vechii reglementări, art. 291 alin. (2) la, lit. e), prevedea următoarele:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. 291 alin. (2) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

a) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”

 

Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. k) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 31/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), după lit.  j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.”

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 31/2019) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.