Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 31/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)

O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019)

modifică: art. 291 alin. (2) lit. e)

introduce: art. art. 291 alin. (2) lit. k)

În M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 31/2019) 

Vechea reglementare

În lumina vechii reglementări, art. 291 alin. (2) la, lit. e), prevedea următoarele:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. 291 alin. (2) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

a) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”

 

Art. 291 („Cotele de taxă”) alin. (2) lit. k) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 31/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), după lit.  j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.”

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 31/2019) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii