Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 103/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)

Legea nr. 103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 371 din 13 mai 2019)

– introduce: art. 105 alin. (4), art. 123 alin. (2^1);

– modifică: art. 105 alin. (2) lit. e) și lit. h).

În M. Of. nr. 371 din 13 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 105 alin. (2) lit. e) și lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 103/2019) 

Vechea reglementare

În lumina vechii reglementări, art. 105 alin. (2) lit. e) și lit. h) prevedea următoarele:

„(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);

h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la 105 alin. (2) lit. e) și lit. h) se modifică și va avea cu următorul conținut:

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1), și pentru transportul școlar;

h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ;

 

Art. 105 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 103/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 105, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

(4) Prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparații curente, respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.

 

Art. 123 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 103/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 123, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) Prin excepție de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează universitățile ca, pentru creditele bugetare din sold la finanțarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate și reportate din anii precedenți la obiectivele de investiții noi, precum și pentru sumele rămase necheltuite din investiții finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiții noi, pentru obiective de investiții în continuare, precum și alte cheltuieli de natura investițiilor.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 103/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.