Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – completări (Legea nr. 6/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 6/2016
(M. Of. nr. 41 din 19 ianuarie 2016)
introduce: art. 12 alin. (11) și (12), art. 471-477

 

În M. Of. nr. 41 din 19 ianuarie 2016, s-a publicat Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Legii educației naționale nr. 1/2011 prin Legea nr. 6/2016:

 

Art. 12 alin. (11) și (12) Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 6/2016)
Noua reglementare

La art. 12, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (11) și (12) prevăd următoarele: „(11) Educația persoanelor cu tulburări de învățare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate și prin abordare adecvată, potrivit legii.

(12) Persoanele cu tulburări de învățare sunt integrate în învățământul de masă”.

 

Titlu II Cap. II Secț. a 121-a Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 6/2016)
Noua reglementare

La Titlul II Cap. II, după Secț. a 12-a se introduce o nouă secțiune, Secț. a 121-a („Învățământ pentru persoanele cu tulburări de învățare”), cuprinzând art. 471-477.

Potrivit noii reglementări, art. 471-477 au următorul conținut:

Art. 471: „Pentru persoanele cu tulburări de învățare se aplică în toate ciclurile de învățământ preuniversitar curriculumul național”.

Art. 472: „În învățământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare și pentru clasa I, se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacității de învățare în vederea depistării precoce a tulburărilor de învățare, stabilirii eventualelor metode specifice de educație și a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de învățământ primar se efectuează evaluări anuale”.

Art. 473: „Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare”.

Art. 474: „Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învățare, precum și cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată și a terapiilor specifice”.

Art. 475: „Cu acordul prealabil al consiliului de administrație al unității de învățământ și la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficiențe de învățare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, și vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor”.

Art. 476: „La nivelul centrelor județene de resurse și de asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinții care au copii cu tulburări de învățare, pentru a se asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști pentru diagnosticarea și reabilitarea pe tot parcursul școlarizării elevilor”.

Art. 477: „În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de tulburările de învățare, în vederea dobândirii de competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii didactice potrivite”.

 

ISTORIC
Act modificat Acte modifictoare
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 166/2011 (M. Of. nr. 709 din 7 octombrie 2011)
Legea nr. 283/2011 (M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 21/2012 (M. Of. nr. 372 din 31 mai 2012)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 84/2012 (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 92/2012 (M. Of. nr. 864 din 19 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 14/2013 (M. Of. nr. 133 din 13 martie 2013)
Legea nr. 62/2013 (M. Of. nr. 160 din 26 martie 2013)
Legea nr. 206/2013 (M. Of. nr. 403 din 4 iulie 2013)
D.C.C. nr. 397/2013 (M. Of. nr. 663 din 29 octombrie 2013)
O.U.G. nr. 117/2013 (M. Of. nr. 843 din 30 decembrie 2013)
Legea nr. 1/2014 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2014)
D.C.C. nr. 106/2014 (M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014)
Legea nr. 36/2014 (M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 16/2014 (M. Of. nr. 266 din 10 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 49/2014 (M. Of. nr. 486 din 30 iunie 2014)
Rectificare (M. Of. nr. 662 din 9 septembrie 2014)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 94/2014 (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014)
D.C.C. nr. 669/2014 (M. Of. nr. 59 din 23 ianuarie 2015)
Legea nr. 95/2015 (M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015)
Legea nr. 118/2015 (M. Of. nr. 361 din 26 mai 2015)
Legea nr. 153/2015 (M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
Legea nr. 6/2016 (M. Of. nr. 41 din 19 ianuarie 2016)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea educației naționale nr. 1/2011 – completări (Legea nr. 6/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii