Legea contabilităţii nr. 82/1991 – modificare (Legea nr. 163/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea contabilității nr. 82/1991

(rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.)

Legea nr. 163/2018

(M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018)

modifică: art. 19 alin. (3)

– introduce: art. 19 alin. (3^1) și (3^2), art. 28 alin. (8^1), art. 34^1

 

În M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

👍Vezi și:

După cum reiese din titlul respectivului act normativ, Legea nr. 163/2018 modifică, dar și completează următoarele acte normative:

Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.);

Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.);

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (rep. M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii contabilității nr. 82/1991, prin Legea nr. 163/2018.

Art. 19 alin. (3) Legea contabilității nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (3) prevedea:

„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați”.

Art. 19 alin. (3^1) și (3^2) Legea contabilității nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul conținut:

„(3^1) Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz. 

(3^2) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (3^1) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop”.

 

Art. 28 alin. (8^1) Legea contabilității nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018) 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul conținut:

(8^1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare”.

 

Art. 34^1 Legea contabilității nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu următorul conținut:

„(1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. 

(2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii”.

 

ISTORIC
Actul modificat Actele modificatoare
Legea contabilității nr. 82/1991

(rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.)

OUG. nr. 37/2011 (M. Of. nr. 285 din 21 aprilie 2011)

Legea nr. 32/2011 (M. Of. nr. 181 din 21 martie 2012)

Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 )

O.U.G. nr. 79/2014 (M. Of. nr. 902 din 11 decembrie 2014)

Legea nr. 121/2015 (M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)

O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)

Legea nr. 163/2018 (M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018)

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea contabilității nr. 82/1991 – modificare (Legea nr. 163/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.