Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 192/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 192/2020 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(M. Of. nr. 767 din 21 august 2020)

– modifică:  art. 9 alin. (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32), art. 9 alin. (34^5);

– introduce: art. 9 alin. (28) lit. e).

 

În M. Of. nr. 767 din 21 august 2020 s-a publicat Legea nr. 192/2020 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. 

Respectivul act normativ aduce unele modificări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completări aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Art. 9 alin. (29) (modificat prin Legea nr. 192/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (29) se prezenta sub următoarea formă:

„(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34^5).”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (29) se modifică și va avea următorul conținut:

„(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică, precum și lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare în conformitate cu art. 40 alin. (4), inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34^5).”

Art. 9 alin. (30) (modificat prin Legea nr. 192/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (30) se prezenta sub următoarea formă:

„(30) Agenția Națională cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (29) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 și, ulterior, proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (30) se modifică și va avea următorul conținut:

„(30) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, la sumele prevăzute la alin. (29) și alin. (34^5), ce se decontează de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare în conformitate cu art. 40 alin. (4), cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, se adaugă taxa pe valoarea adăugată.”

Art. 9 alin. (32) (modificat prin Legea nr. 192/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (32) prevedea următoarele aspecte de interes:

„(32)   Plata destinată cofinanțării se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (32) se modifică și va avea următorul conținut:

„(32) Plata destinată cofinanțării prevăzute la alin. (29) se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.”

Art. 9 alin. (34^5) (modificat prin Legea nr. 192/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (34^5) prevedea următoarele aspecte:

„(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (341) și (342) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care acest cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 și, ulterior, proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (34^5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (34^1) și (34^2) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire prevăzuți în anexele la Normele de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la aceste norme. Imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4.”

Art. 9 alin. (28) lit. e) (introdusă prin Legea nr. 192/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9 alin. (28), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) Plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale se stabilește la un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați se achită 10% din prețul unitar pe hectar.”

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 192/2020) was last modified: septembrie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.