Legea bugetului de stat pe anul 2020

Actul normativ Sumar
Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

(M. Of. nr. 2 din 6 ianuarie 2020)

S-a adoptat Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

 

 În M. Of. nr. 2 din data de 6 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Astfel, prin respectivul act normativ se prevăd și se autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

 

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2020”);

Secț. 2 („Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2020”);

Secț. 3 („Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020”);

Secț. 4 („Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2020”);

Secț. 5 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020”);

Secț. 6 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020”);

– Cap. II („Responsabilități în aplicarea prezentei legi”);

– Cap. III („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 4, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.078,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

– 1.610,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor;

– 4.448,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

– 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

– 8.164,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din O.U.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, pentru Consiliul Județean Brașov pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, pentru Consiliul Județean Mureș pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Târgu Mureș, pentru achitarea debitelor restante ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare;

– 254,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și celui confesional, acreditate.

Pe de altă parte, potrivit art. 9, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2020 din contribuțiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, în funcție de derularea programelor respective. Astfel, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea bugetului de stat pe anul 2020 was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.