Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 138/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea administrației publice locale nr. 215/2001

(M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007)

Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

(M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019)

– modifică: art. 55 alin. (1) lit. a);

– introduce: art. 34 alin. (3); art. 55 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

 

Art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (modificat prin Legea nr. 138/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 55 – (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni […]consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 55 – (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni de mandat consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale;”

 

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Exercitarea mandatului consiliului local debutează la data adoptării hotărârii prevăzută la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezintă durata între data de constituire a consiliului local, în urma desfășurării alegerilor locale generale, și ziua anterioară datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfășurării unor noi alegeri locale generale.”

 

Art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Luna de mandat a consiliului local avută în vedere pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este, de regulă, diferită față de luna calendaristică.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 138/2019) was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.