Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 138/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea administrației publice locale nr. 215/2001

(M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007)

Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

(M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019)

– modifică: art. 55 alin. (1) lit. a);

– introduce: art. 34 alin. (3); art. 55 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

 

Art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 (modificat prin Legea nr. 138/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 55 – (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni […]consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 55 – (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni de mandat consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale;”

 

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Exercitarea mandatului consiliului local debutează la data adoptării hotărârii prevăzută la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezintă durata între data de constituire a consiliului local, în urma desfășurării alegerilor locale generale, și ziua anterioară datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfășurării unor noi alegeri locale generale.”

 

Art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 215/2001 (introdus prin Legea nr. 138/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Luna de mandat a consiliului local avută în vedere pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este, de regulă, diferită față de luna calendaristică.”

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 138/2019) was last modified: august 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii