Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015)

Actul normativ republicat Sumar
Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015) Titlul I („Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare”)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organizarea activității de cadastru”)
Cap. III („Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară”)
Titlul II („Publicitatea imobiliară”)
Cap. I („Evidența cadastral-juridică”)
Cap. II („Procedura de înscriere în cartea funciară”)
Titlul III („Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale”)
Cap. I („Dispoziții tranzitorii”)
Cap. II („Sancțiuni”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015, s-a republicat Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

Respectiva lege a fost republicată în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015), dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, suferind ulterior numeroase modificări.

 

Intrare în vigoare

Respectiva lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Abrogări

art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59/1974 (Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974; cu modif. ult.);

anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înființarea colectivelor de lucrări cadastrale;

Decretul nr. 305/1971 privind activitatea geodezică, topofotogrammetrică și cartografică, precum și procurarea, deținerea și folosirea datelor și documentelor rezultate din această activitate (Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971);

– orice alte dispoziții contrare respectivei legi.

 

 

Tabel corespondențe Legea nr. 7/1996

 

Legea nr. 7/1996 (rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015) Legea 7/1996 (rep. M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.)
Titlul I („Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare”) Titlul I („Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare”)
Cap. I („Dispoziții generale”) Cap. I („Dispoziții generale”)
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2
Art. 3 Art. 3
Cap. II („Organizarea activității de cadastru”) Cap. II („Organizarea activității de cadastru”)
Art. 4 Art. 4
Art. 5 Art. 5
Art. 6 Art. 6
Art. 7 Art. 7
Art. 8 Art. 8
Art. 9 Art. 9
Cap. III („Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară”) Cap. III („Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară”)
Art. 10 Art. 10
Art. 11 Art. 11
Art. 12 Art. 12
Art. 13 Art. 13
Art. 14 Art. 14
Art. 15 Art. 15
Art. 16 Art. 16
Art. 17 Art. 17
Art. 18 Art. 18
Art. 19 Art. 19
Art. 20 Art. 20
Titlul II („Publicitatea imobiliară”) Titlul II („Publicitatea imobiliară”)
Cap. I („Evidența cadastral-juridică”) Cap. I („Evidența cadastral-juridică”)
Art. 21 Art. 21
Art. 22 Art. 22
Art. 23 Art. 23
Art. 24 Art. 24
Art. 25 Art. 25
Art. 26 Art. 26
Art. 27 Art. 27
Cap. II („Procedura de înscriere în cartea funciară”) Cap. II („Procedura de înscriere în cartea funciară”)
Art. 28 Art. 28
Art. 29 Art. 29
Art. 30 Art. 30
Art. 31 Art. 31
Art. 32 Art. 32
Art. 33 Art. 33
Art. 34 Art. 34
Art. 35 Art. 35
Art. 36 Art. 351
Art. 37 Art. 36
Titlul III („Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale”) Titlul III („Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale”)
Cap. I („Dispoziții tranzitorii”)

Cap. I („Dispoziții tranzitorii”)
Art. 38 Art. 37
Art. 39 Art. 38
Art. 40 Art. 39
Art. 41 Art. 40
Art. 42 Art. 41
Art. 43 Art. 42
Art. 44 Art. 43
Art. 45 Art. 44
Cap. II („Sancțiuni”) Cap. II („Sancțiuni”)
Art. 46 Art. 45
Art. 47 Art. 46
Cap. III („Dispoziții finale”) Cap. III („Dispoziții finale”)
Ar. 48 Art. 47
Art. 49 Art. 48
Art. 50 Art. 49
Art. 51 Art. 50
Art. 52 Art. 51

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015) was last modified: ianuarie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii