Neconstituționalitate: Art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (M. Of. nr. 265/21.04.2015)

Despre

  • M. Of. nr. 265 din 21 aprilie 2015
  • D.C.C. nr. 75/2015
  • Excepţie de neconstituţionalitate
  • Art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
D.C.C. nr. 75/2015 Actul normativ Articol
Neconstituționale Legea partidelor
politice nr. 14/2003

(rep. M. Of. nr. 347/12.05.2014)
dispozițiile art. 19 alin. (3)
Constituționale
în raport cu criticile formulate
dispozițiile art. 19 alin. (1)


 
 

În M. Of. nr. 265 din 21 aprilie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 75/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (rep. M. Of. nr. 347 din 12 mai 2014).

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003:

Art. 19 alin. (3) prevede: „Lista trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de membri fondatori, domiciliați în cel puțin 18 din județele țării și municipiul București, dar nu mai puțin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste județe și municipiul București”.
 

 D.C.C. nr. 75/2015

Prin Decizia nr. 75/2015, Curtea Constituțională a admis excepția ridicată Dosarul nr. 12.711/3/2014 al Tribunalului București – Secția a V-a civilă și a constatat că dispozițiile art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt neconstituționale.

 
Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 75/2015

Curtea Constituțională a fost sesizată să se pronunțe, după cum am precizat, și cu privire la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.
 
Conținutul dispozițiilor sus-menționate:

Art. 19 alin. (1) dispune: „Lista semnăturilor de susținere trebuie să menționeze obiectul susținerii, data și locul întocmirii, iar pentru susținători trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul actului de identitate, seria și numărul acestuia, codul numeric personal, precum și semnătura. Susținătorii înscrierii unui partid politic pot fi numai cetățeni cu drept de vot”.

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de aceiași autori în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că dispozițiile art. 19 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (M. Of. nr. 265/21.04.2015) was last modified: mai 19th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare