Interferenţe conceptuale ale eco-bioeticii asupra biodiversităţii şi biosecurității. Instrumente juridice internaţionale

Cercetările specializare pe inteligenta bioeconomică fundamentală au drept obiectiv abordarea bioeconomiei ca prioritate de strategie națională, abordând biodiversitatea ca resursă pentru dezvoltare durabilă, sănătatea ca o consecință a ecosanogenezei și implicit mediul ca element esențial și definitoriu în asigurarea sănătății umane și animale.

Evaluarea economică a ecosistemelor și a biodiversității la nivel internațional concluzionează estimativ că pierderea anuală a serviciilor ecosistemice reprezintă echivalentul a 50 de miliarde EUR și că, până în 2050, pierderile cumulate în ceea ce privește bunăstarea se vor ridica la 7% din PIB-ul mondial. Bioeconomia UE are deja o cifră de afaceri de aproximativ 2.000 de miliarde euro și oferă locuri de muncă pentru pește 22 de milioane de oameni, ceea ce reprezintă 9% din totalul forței de munca ocupate din UE. Ea include sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, producția de alimente, precum și o parte a industriei chimice, biotehnologice și energetice.

Strategia este implementată prin intermediul unui cadru comun de punere în aplicare care asociază Comisia Europeană și statele membre, în parteneriat cu principalele părți interesate și societatea civilă. Aceasta este susținută de date de referință solide de care dispune UE în privința biodiversității și a ecosistemelor din Europa și care vor sta la baza monitorizării progreselor.

În concluzie, omul contemporan se află în fața unor dileme și conflicte de conștiință între tehnologia și practica științifică și valorile general-umane, situație care determină apariția nu doar a unei crize bio-economice ci efectiv a unei crize spirituale în societate. Depășirea acestei situații se poate realiza în prezent prin metoda dialogului între științele naturale, sociale și tehnico-științifice. Numai o colaborare strânsă între acestea va face posibilă dezvoltarea armonioasă a științei și a societății.

Astfel, UE va continua să joace un rol activ la nivel internațional, contribuind la îndeplinirea angajamentelor în domeniul economiei și biodiversității, asumate la nivel mondial. Prin Strategia – Europa 2020 se pledează pentru o dezvoltare bioeconomică, ca element esențial pentru o creștere inteligentă și verde în Europa. Progresele înregistrate în cercetarea în domeniul bioeconomiei și în asimilarea inovațiilor vor permite astfel Europei să îmbunătățească managementul propriilor resurse biologice regenerabile și să deschidă piețe noi și diversificate pentru produsele alimentare și pentru bioproduse.

Bibliografie selectivă:

 1. Brown L., Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, București, 1998.
 2. Coman Gh., Ecologia spirituală, Ed. Venus, București, 2002.
 3. Derrida J., Rondinesco E., Întrebări despre ziua de mâine, Ed. Trei, București, 2003.
 4. Duțu M., Tratat de drept al mediului, Ed. Economică, București, 2000.
 5. Furst Maria, Trinks J., Manual de filozofie, Ed. Humanitas, București, 1997.
 6. Fukuyama F., Viitorul nostru postuman. Consecințele revoluției biotehnologice, Ed. Humanitas, București, 2004.
 7. Lorenz K., Cele opt păcate ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas, București, 2001.
 8. Manea T., Gata cu constrângerile biologice, în Revista Română de Bioetică, vol. 3, nr. 1, ianuarie-martie 2005.
 9. Nicolesco Basarab, Noi, particula și lumea, Ed. Polirom, București, 2002.
 10. Popper K., Lorenz K., Viitorul este deschis, Ed. Trei, București, 1997.
 11. Scripcaru Gh., Prelegeri academice, 2003, nr. 2, 51.
 12. Vlad M., Fundamentul unei etici a mediului, în Dreptul nr. 5/1998, p. 57.
 13. Ioan Zanc, Iustin Lupu, Ipostaze actuale ale bioterorismului, în Revista Română de Bioetică, vol. 2, nr. 3

Resurse Internet:

http://www.bioetica.ro

http://www.preparenow.org/pop.html

http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html

http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/helsinki.html

http://unescoscience.blogspot.com/2005/09/unesco-bioethicshuman-rights.htm;

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_RO.pdf

https://www.researchgate.net/publication/317290765_Bioeconomia_si_ecoeconomia-baza_pentru_managementul_combaterii_crizei_alimentare

Interferențe conceptuale ale eco-bioeticii asupra biodiversității și biosecurității. Instrumente juridice internaționale was last modified: octombrie 5th, 2017 by Julieta-Cristina Popa

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii